Публічний договір (оферта)

В редакції від 20.02.2023 р. 

1.    Загальні положення
Онлайн клініка (через ФОП Сливка Наталія Миколаївна), а також всі співробітники, уповноважені представники та агенти (далі Виконавець) пропонує фізичним та юридичним особам (далі «Замовник») (разом у тексті «Сторони», окремо «Сторона») укласти через інформаційно-комунікаційну систему цей Публічний договір (оферта) про надання консультаційних послуг (далі «Договір») на наступних умовах:

Приймаючи цю публічну оферту, ви погоджуєтесь зі всіма умовами цього Договору, Політикою конфіденційності, Умовами використання служб, Правилами онлайн консультацій, Відмовою від відповідальності
Моментом повного і безумовного прийняття вами, як Замовником, пропозиції Онлайн клініки укласти електронний договір про надання консультаційних послуг вважається факт заповнення вами форми «Звернення за допомогою» або «Реєстрація на сайті» і натискання кнопки "Надіслати". 
Відправка форми звернення за допомогою на веб-сайті onlineclinic.mirimc.com є вашою повною і безумовною згодою укласти договір про надання консультаційних послуг з Онлайн клинікою. 
З моменту відображення на екрані пристрою, через який ви заповнювали і надсилали інформацію, відповіді про отримання вашої інформації, ваша згода прийняти пропозицію вважається одержаною Онлайн клінікою, а цей Договір укладеним.

Звертаючись до Онлайн клініки ви повністю усвідомлюєте, що 
ОНЛАЙН КОНСУЛЬТАЦІЯ НЕ ЗАМІНЮЄ ОФЛАЙН ВІДВІДУВАННЯ ЛІКАРЯ І НОСИТЬ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР.

Інформація, яку Замовник надсилає через сайт та відправляє каналами зв'язку, захищена наскрізним шифруванням даних.

2.    Терміни і визначення
Веб-сайт onlineclinic.mirimc.com – сукупність кількох веб-сторінок, об'єднаних спільною темою та дизайном, а також пов'язаних між собою посиланнями. Може містити графічну, текстову, аудіо-, відео-, а також іншу інформацію, сформовану за допомогою системи керування веб-вмістом, та відображати її за допомогою веб-браузера. Сайт доступний за унікальною електронною адресою або її літерним позначенням. У цьому Договорі під веб-сайтом розуміється сайт Виконавця, який має доменне ім'я: onlineclinic.mirimc.com. 
Реєстрація на сайті – заповнення відвідувачем веб-сайту форми (форм), які містяться на сторінках сайту onlineclinic.mirimc.com та надання особистої згоди на реєстрацію, шляхом натискання кнопки «Надіслати» у заповненій формі. 
Особистий кабінет – сукупність програмного забезпечення, в тому числі запрограмованих бізнес-процесів, пов'язаних з формуванням та відображенням сформованих записів, об'єднаних в бази даних, які взаємопов'язані в єдине ціле програмне забезпечення, що відображається на стороні зареєстрованого відвідувача сайту у вигляді розділів, модулів, форм, таблиць, записів, додаткових сервісів і інших функціональних можливостей. 
Персональний обліковий запис – унікальний запис про Замовника, зареєстрованого на сайті, який дозволяє ідентифікувати Замовника і надати йому доступ до його Особистого кабінету. 
Коди доступу – набір взаємопов’язаних параметрів з унікальним набором символів, які належать виключно Замовнику, для забезпечення йому входу до його Особистого кабінету на сайті, шляхом їх введення на сторінці «Авторизація на сайті».  
Форма «Звернення за допомогою» – спеціальна форма на веб-сайті, яка розташована на сторінці «Звернутися», через яку Замовник оформляє замовлення на консультаційні послуги Виконавця, шляхом заповнення необхідних полів форми, вказуючи достовірну інформацію в цільових полях форми.
Консультація – інформаційна послуга, яка надається на звернення Замовника Виконавцем будь-якими каналами зв’язку (вказаними Замовником), шляхом відповіді у будь-якому вигляді (наприклад, усна консультація, письмова консультація, аудіо-, відео-файл). Може фіксуватися у різних тематичних розділах Особистого кабінету Замовника у вигляді електронного запису. 
Абонентське обслуговування – фінансова форма довгострокової взаємодії Замовника з Виконавцем, за якою Замовник утримує свій особовий рахунок в додатному стані у розмірі, що відповідає умовам Абонентського обслуговування, та може отримувати певну кількість консультацій сплачених наперед зі знижкою. 
Особовий рахунок – електронний запис про фінансовий стан рахунку Замовника в системі. Відображає фактичний залишок коштів Замовника на сайті. Може бути: «нульовим» -  заборгованість відсутня; «від’ємним» - відображає суму заборгованості Замовника; «додатним» - відображає суму передоплати Замовника. 
Виписка – спеціальна сторінка Особистого кабінету на якій ведеться облік всіх надходжень на Особовий рахунок Замовника і всіх витрат з Особового рахунку Замовника в рахунок сплати послуг Онлайн клініки. 

3.    Предмет договору
3.1.    Замовник звертається через сайт onlineclinic.mirimc.com за допомогою, заповнюючи форму «Звернення за допомогою». Онлайн клініка розглядає звернення Замовника, та у разі можливості задоволення звернення надає необхідну консультацію, яку Замовник зобов’язаний прийняти і оплатити. 

4.    Обов’язки та права сторін
4.1.    Обов’язки Замовника:
4.1.1.    Ознайомитися з Правилами онлайн консультацій, Умовами використання служб, Політикою конфіденційності, Відмовою від відповідальності, і дотримуватися умов та правил встановлених ними. 
4.1.2.    Заповнити форму звернення за допомогою, надавши максимальну кількість інформації щодо свого звернення. При заповненні будь-яких форм через сайт Онлайн клініки сумлінно дотримуватися Інструкцій щодо заповнення форм. 
4.1.3.    Вказувати реквізити засобів зв’язку які є актуальними, робочими, до яких Замовник має прямий доступ (наприклад, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, реквізити месенджерів тощо).
4.1.4.    Не створювати дублікати облікових записів (не виконувати реєстрацію Особистого кабінету більше одного разу, у разі наявності успішної існуючої реєстрації). 
4.1.5.    Самостійно обрати відділення клініки та пріоритет звернення. 
4.1.6.    Надати повну та безумовну згоду на укладання Публічного договору (оферти), шляхом натискання кнопки «Відправити» у формі звернення за допомогою або реєстрації на сайті onlineclinic.mirimc.com. 
4.1.7.    У разі необхідності, надати додаткову необхідну інформацію Виконавцю. 
4.1.8.    Надавати виключно достовірну інформацію для надання онлайн консультації. 
4.1.9.    У разі якщо в Особистому кабінеті Замовника підписано декілька пацієнтів (Замовників) клініки, при оформленні звернення до клініки обов’язково обирати і призначати саме того пацієнта, якого стосується звернення. 
4.1.10.    Для отримання консультації та обміну інформацією користуватися Особистим кабінетом. 
4.1.11.    Дотримуватися всіх умов та вимог, пов’язаних з сервісами Онлайн клініки. 
4.1.12.    Самостійно через Особистий кабінет контролювати зміни у записах і консультаціях наданих Виконавцем стосовно звернень Замовника до Онлайн клініки. 
4.1.13.    У разі необхідності, провести додаткові лабораторні та/або інструментальні дослідження і надати результати досліджень Виконавцю. 
4.1.14.    Повідомити Виконавця про можливий та/або бажаний спосіб і мову проведення онлайн консультації. 
4.1.15.    Своєчасно, в повному розмірі, у строки та в порядку, що встановлені цим Договором оплачувати консультаційні послуги Онлайн клініки. 
4.1.16.    У разі виникнення від’ємного балансу на особовому рахунку в Онлайн клініці, негайно сплатити виставлені рахунки за консультації, погасивши свою заборгованість. 
4.1.17.    Для користування сервісами Онлайн клініки мати доступ до інтернету та будь-який пристрій (персональний комп’ютер, ноутбук, планшет, смартфон тощо), який підтримує сервіси Онлайн клініки. 
4.1.18.    У разі комунікацій з Виконавцем, своєчасно (не довше, ніж 48 годин) відповідати на запити Виконавця або надавати зворотній зв’язок. 
4.1.19.    У разі призначення певного часу для онлайн консультації, своєчасно, без запізнення (не більше, ніж 15 хвилин) виходити на зв’язок з Виконавцем. 
4.1.20.    У разі скасування звернення за допомогою до моменту отримання консультації, невідкладно повідомити Онлайн клініку про своє рішення щодо скасування звернення. 
4.1.21.    Не поширювати третім особам коди доступу до свого Особистого кабінету на сайті Онлайн клініки. Прикласти максимум зусиль для зберігання кодів доступу до свого Особистого кабінету в надійному місці. 
4.1.22.    Не розголошувати конфіденційну інформацію яка виникає у Сторін в рамках цього Договору. 

4.2. Обов’язки Виконавця:
4.2.1.    Прийняти і опрацювати звернення Замовника, надавши зворотну відповідь згідно з пріоритетом звернення обраним Замовником, у терміни зазначені у зверненні. 
4.2.2.    У разі достатньої кількості інформації наданої Замовником, надати консультацію та задовольнити запит Замовника у зверненні. 
4.2.3.    У разі недостатності інформації наданої Замовником у зверненні, надати консультацію стосовно підготовки додаткової інформації (наприклад, виконати лабораторні та/або інструментальні дослідження тощо). 
4.2.4.    Виставити Замовнику рахунок для оплати вартості за консультаційні послуги. 
4.2.5.    У разі необхідності індивідуального супроводу Замовника, Виконавець попередньо узгоджує с Замовником вартість консультаційних послуг на час такого супроводу, якщо вартість послуг відрізняється від базової вартості за консультацію. 
4.2.6.    Забезпечити Замовнику, зареєстрованому через сайт Онлайн клініки, доступ до його Особистого кабінету, у разі надання Замовником згоди на реєстрацію облікового запису. Надіслати Замовнику на адресу електронної пошти, вказаної при реєстрації, необхідні коди доступу до його Особистого кабінету. 
4.2.7.    У разі комунікацій з Замовником, своєчасно (не довше, ніж 48 годин) відповідати на запити Замовника або надавати зворотній зв’язок. 
4.2.8.    У разі призначення певного часу для онлайн консультації, своєчасно, без запізнення (не більше, ніж 15 хвилин) виходити на зв’язок із Замовником. 
4.2.9.    У разі неможливості з будь-яких причин надати консультацію Замовнику, невідкладно повідомити Замовника, шляхом зміни статусу звернення до клініки на «відмова у зверненні». 
4.2.10.    У разі прийняття Замовником рішення про розірвання цього Договору та безповоротно скасування свого облікового запису на сайті Онлайн клініки, шляхом натискання кнопки «Видалити» на сторінці «Видалити обліковий запис» в Особистому кабінеті, деактивувати обліковий запис Замовника. 
4.2.11.    Не розголошувати конфіденційну інформацію яка виникає у Сторін в рамках цього Договору. 

4.3.    Права Замовника:
4.3.1.    Самостійно обирати пріоритет звернення до Онлайн клініки. 
4.3.2.    Отримати доступ до Особистого кабінету, у разі надання згоди на створення облікового запису. 
4.3.3.    До моменту отримання консультації скасувати своє звернення до Онлайн клініки. 
4.3.4.    У разі необхідності, додатково звернутися за роз’ясненнями щодо отриманої консультації. 
4.3.5.    Під час отримання онлайн консультації вимагати фіксацію вмісту консультації в своєму Особистому кабінеті. 
4.3.6.    Обрати «абонентське» обслуговування через Онлайн клініку. 
4.3.7.    У разі індивідуального супроводу, вимагати попереднього узгодження вартості консультацій. 
4.3.8.    За власним бажанням поповнити свій особовий рахунок у Онлайн клініці на будь-яку суму, підтримуючи на ньому додатний баланс. 
4.3.9.    Підписувати через свій Особистий кабінет необхідну кількість різних Замовників (пацієнтів клініки) з числа членів своєї родини або близьких людей до онлайн консультацій. 
4.3.10.    Розірвати цей Договір та безповоротно скасувати свій обліковий запис на сайті Онлайн клініки, шляхом натискання кнопки «Видалити» на сторінці «Видалити обліковий запис» в Особистому кабінеті. 

4.4.    Права Виконавця:
4.4.1.    У разі невідповідності звернення Замовника, відмовити Замовнику в наданні консультації. 
4.4.2.    У разі виявлення помилкових даних, обраних Замовником у формі зверненні, самостійно змінити відділення клініки та/або пріоритет звернення без додаткового узгодження із Замовником. 
4.4.3.    Вимагати від Замовника додаткову необхідну інформацію для надання якісної, кваліфікованої консультації щодо звернення Замовника. 
Для цього проводити додаткове опитування Замовника та/або призначати Замовнику проведення лабораторних та/або інструментальних досліджень.  
4.4.4.    Реєструвати вміст консультацій Замовника в його Особистому кабінеті. 
4.4.5.    У разі запізнення Замовника на призначену онлайн консультацію більш ніж на 15 хвилин, призначити інший час проведення консультації. 
4.4.6.    У разі повторного порушення строків онлайн консультації, відмовити Замовнику у консультації. При цьому сума вартості за консультацію Замовнику не повертається і не компенсується. 
4.4.7.    Для надання якісної, кваліфікованої консультації Замовнику, самостійно призначити виконавця, а також проводити наради з профільними працівниками Онлайн клініки, використовуючи інформацію надану Замовником, без додаткового узгодження своїх дій із Замовником. 
4.4.8.    Самостійно і на власний розсуд змінювати вартість консультаційних послуг, яка є актуальною на сторінці «Ціни» на сайті Онлай клініки. 
4.4.9.    Самостійно, без додаткового погодження із Замовником списувати з його особового рахунку в Особистому кабінеті кошти за фактично надані консультації, у разі додатного балансу на особовому рахунку Замовника. 
4.4.10.    У разі порушення Замовником умов цього Договору, закрити доступ Замовнику до його Особистого кабінету, скасувати обліковий запис Замовника. 

5.    Вартість послуг та порядок розрахунків
5.1.    Вартість послуг залежить від пріоритету звернення обраному Замовником під час заповнення форми «Звернення за допомогою». 
5.2.    Вартість кожного з доступних пріоритетів вказана на сторінці «Ціни» на сайті Онлайн клініки. 
5.3.    У разі індивідуального супроводу Замовника, вартість консультаційних послуг попередньо погоджується із Замовником і встановлюється за окремим тарифом, якщо відрізняється від базових. 
5.4.    Кожна консультація оплачується Замовником відповідно до рахунків виставлених Виконавцем через Особистий кабінет Замовника. 
5.5.    Розрахунок за консультацію здійснюється у безготівковій формі, шляхом переказу грошових коштів на рахунок Виконавця через онлайн платіжні системи, які використовує Виконавець. 
5.6.    Оплата за консультацію здійснюється в гривневому еквіваленті згідно з курсом, встановленим фінансовою установою на момент оплати. 
5.7.    Замовник оплачує виставлений Виконавцем рахунок і отримує доступ до запису з консультацією на своє звернення та/або отримує онлайн консультацію каналами зв’язку відповідно до обраного способу, після зарахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця. 
5.8.    Після проведення оплати за консультацію кошти Замовнику не повертаються. 

6.    Порядок та терміни надання консультацій
6.1.    Консультація надається Замовнику виключно після оплати ним рахунку за консультацію, виставленого Виконавцем через Особистий кабінет Замовника на сторінці «Рахунки». 
6..2. Термін надання консультації залежить від пріоритету звернення, обраному Замовником під час заповнення форми «Звернення за допомогою». Може складати від 6 до 48 годин або відповідно до погодженого Сторонами і призначеного часу надання онлайн консультації. 
6.3.    Моментом надання консультації є дата і час створення запису про консультацію в Особистому кабінеті Замовника. 

7.    Відповідальність сторін
7.1.    Замовник зобов’язується не порушувати і не намагатися порушувати положення цього Договору. Якщо Виконавець на свій розсуд визначить, що Замовник порушив або намагався порушити цей Договір, доступ Замовника до Особистого кабінету може бути припинений. Виконавець може обмежити доступ Замовника до сервісу в цілому, заблокувати або видалити Обліковий запис Замовника у зв’язку із порушенням цього Договору. 
7.2.    У разі випадку порушення Замовником умов оплати послуг, Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ Замовника до Особистого кабінету.
7.3.    Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір, заблокувати доступ Замовника до Особистого кабінету або видалити Обліковий запис Замовника у випадку: виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) консультаційних матеріалів, алгоритмів функціонування Особистого кабінету; та (або) передання доступу до Особистого кабінету третім особам, які не є Стороною цього Договору.
7.4.    Виконавець не несе відповідальності за неналежне, несвоєчасне виконання  своїх зобов'язань за цим Договором у разі надання Замовником недостовірної або помилкової інформації.
7.5.    Замовник ознайомився і усвідомлено надає свою повну згоду щодо прийняття ним Відмови від відповідальності Виконавця. Замовник підтверджуєте свою повну згоду з усіма ризиками, можливими негативними наслідками, приймаючи тільки на свій рахунок всю відповідальність за вчинені та/або не вчинені дії щодо консультацій отриманих на свої звернення.
7.6.    Замовник або Виконавець (Сторони) звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань, якщо невиконання є наслідком форс-мажорних обставин як: війна або військові дії, землетрус, повінь, пожежа та інші стихійні лиха, епідемії, пандемії, карантин, що виникли незалежно від волі Сторін. Сторона, яка не може виконати свої зобов'язання, негайно повідомляє про це іншу Сторону.  

8.    Права інтелектуальної власності 
8.1.    Всі компоненти веб-сайту Онлайн клініки в цілому належать Виконавцю і охороняються законодавством у сфері захисту прав інтелектуальної власності.
8.2.    Права інтелектуальної власності на консультативні матеріали, алгоритми Особистого кабінету, зокрема, але не виключно, тексти, таблиці, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю.
8.3.    Використання Замовником в комерційних цілях будь-яких матеріалів або елементів веб-сайту та сервісів Онлайн клініки в цілому без письмового дозволу Виконавця суворо заборонене.
8.4.    Виконавець також використовує об’єкти права інтелектуальної власності, що можуть належати іншим особам, на підставі відповідної ліцензії, договору чи іншої законної підстави.
8.5.    Виконавець надає Замовнику обмежену, невиключну, відкличну і без права субліцензування ліцензію на доступ до Особистого кабінету та використання консультаційних матеріалів виключно в особистих цілях Замовника.
8.6.    Надаючи Замовнику право на використання об’єктів права Виконавця для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об’єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені цим Договором.

9.    Вирішення спорів
9.1.    Всі спори, які можуть виникнути в зв’язку з цим Договором, у тому числі будь-які питання стосовно їхнього виконання, укладення, дійсності чи розірвання, Сторони будуть намагатися вживати заходи досудового врегулювання спорів, шляхом переговорів. 
9.2.    Замовник погоджується, що для цілей вирішення спорів між Сторонами ефективним і обов’язковим для використання засобом комунікації є листування з Виконавцем через Особистий кабінет або через електронну пошту.
9.3.    У разі, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо спірного питання, спір передається на розгляд до компетентного суду відповідно до чинного законодавства України.

10.    Термін дії договору 
10.1.    Цей Договір діє до моменту повного виконання Сторонами своїх зобов’язань. 
10.2.    У разі вільного доступу Замовника до свого Особистого кабінету цей Договір вважається Сторонами чинним. 
10.3.    У разі відсутності у Замовника заборгованості перед Виконавцем за отримані послуги, Замовник може в односторонньому порядку розірвати цей Договір. 

11.    Інші умови 
11.1.    Інформація, яку Замовник надає Виконавцю є конфіденційною. Виконавець використовує інформацію від Замовника виключно в цілях обробки звернення Замовника, аналізу, підготовки і надання онлайн консультацій, проведення взаєморозрахунків і т.і.  
11.2.    Укладаючи цей Договір Замовник надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності. 
11.3.    Сторони визнають будь-яку інформацію, що стосується звернення Замовника і консультацій Виконавця, лікарською таємницею та комерційною таємницею і зобов'язуються суворо зберігати конфіденційний характер такої інформації, не розголошуючи її третім особам без попередньої письмової на те згоди іншої Сторони, за винятком випадків, коли це необхідно для цілей Договору або для розкриття відповідним державним органам у випадках, визначених законом. Зазначене положення не відноситься до загальновідомої або загальнодоступної інформації. 
Сторони цим погоджуються, що в разі припинення дії цього Договору з будь-якої підстави цей пункт цього Договору буде продовжувати діяти як окремий договір між Замовником та Виконавцем, укладений в день укладення цього Договору і виділений з тексту цього Договору, і що дія зазначених домовленостей про конфіденційність триватиме безстроково.
11.4.    Виконавець має право вносити змінити та/або доповнення до цього Договору в будь-який час без будь-якого спеціального повідомлення Замовника, розмістивши нову редакцію на відповідній сторінці сайту. 
Нова редакція набуває чинності з моменту її розміщення на сайті, якщо інше не передбачено новою редакцією Договору. Замовник повинен періодично переглядати актуальний Договір. Якщо після 5 (п’яти) календарних днів після розміщення нової редакції Договору на сайті Замовник продовжує використовувати Особистий кабінет і сервіси сайту в цілому, це означає повне і безумовне прийняття Замовником нової редакції цього Договору. 
11.5.    У цьому Договорі, якщо інше прямо не випливає з контексту:
-    Посилання на «статті» («розділ») і «пункти» є посилання на статті та пункти цього Договору, якщо інше прямо не вказано в тексті цього Договору;
-    Заголовки Статей наведені виключно для зручності і не повинні прийматися до уваги при тлумаченні цього Договору
11.6.    У разі якщо будь-яке з положень цього Договору виявиться недійсним в силу закону, воно буде вважатися виключеним з цього Договору, а інші положення цього Договору збережуть силу.
11.7.    У випадку незгоди Замовника зі зміненими умовами цього Договору, Замовник має право припинити використання Особистого кабінету та інших сервісів в цілому і розірвати цей Договір в односторонньому порядку.
11.8.    Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку в будь-яких час. 
11.9.    Всі запити щодо використання сервісів сайту Онлайн клініки, зокрема ті, що передбачені цим Договором, повинні надсилатися через форму Зворотного зв’язку на сайті Онлайн клініки або на електронну пошту info@onlineclinic.mirimc.com. 

Розробка та підтримка IJI IT GROUP. © з 2011

Продовжуючи використання цього сайту, ви погоджуєтесь з нашими Умовами використання файлів cookie.